Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 20 (2017) >
03 - Padriños, madriñas, afillados e compadres en Terra de Tabeirós, 1635-1850 >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/914

Título: Padriños, madriñas, afillados e compadres en Terra de Tabeirós, 1635-1850
Autores: Juan Andrés Fernández Castro
Data de edición: 28-Dec-2018
URI: http://hdl.handle.net/123456789/914
Aparece nas Coleccións03 - Padriños, madriñas, afillados e compadres en Terra de Tabeirós, 1635-1850

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
misc20_03.pdf238,69 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011