Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 18 (2015) >
11 - Notas para o estudo das primeiras arquitecturas industriais na Estrada >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/804

Título: Notas para o estudo das primeiras arquitecturas industriais na Estrada
Autores: Porto Rico, Damián
Data de edición: 29-Dec-2016
URI: http://hdl.handle.net/123456789/804
Aparece nas Coleccións11 - Notas para o estudo das primeiras arquitecturas industriais na Estrada

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
11 - Notas para o estudo das primeiras arquitecturas industriais na Estrada.pdf3,08 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011