Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 17 (2014) >
03 - Misións populares xesuíticas no concello da Estrada (Pontevedra) >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/739

Título: Misións populares xesuíticas no concello da Estrada (Pontevedra)
Data de edición: 30-Nov-2015
URI: http://hdl.handle.net/123456789/739
Aparece nas Coleccións03 - Misións populares xesuíticas no concello da Estrada (Pontevedra)

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
03-Misions_populares_xesuiticas_no_concello_da_Estrada.pdf927,37 kBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011