Dspace
Dspace
 

A ESTRADA miscelánea histórica e cultural >
Misceláneas >
A Estrada Miscelanea Historica e Cultural Num 04 (2001) >
10- Población y territorio en el municipio de A Estrada (Pontevedra) 1887 - 1996 >

Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item: http://hdl.handle.net/123456789/226

Título: Población y territorio en el municipio de A Estrada (Pontevedra) 1887 - 1996
Autores: Miramontes Carballeda, Angel
Data de edición: 18-Oct-2011
URI: http://hdl.handle.net/123456789/226
Aparece nas Coleccións10- Población y territorio en el municipio de A Estrada (Pontevedra) 1887 - 1996

Arquivos neste item

Arquivo Descrición TamañoFormato
Poblacion y territorio en el municipio de A Estrada (Pontevedra) 1887 - 1996.pdf2,15 MBAdobe PDFVer/abrir

Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados

 

Valid XHTML 1.0! Páxina aloxada por A Estrada Dixital Copyright © 2010-2011